Friends link:
Grootte van beeld en letters aanpassen met GiDS widgets

Lettergrootte aanpassen

  
 Zijn de letters te klein om de tekst goed te kunnen lezen?
  
 Windows pc
  
Vergroten: toetscombinatie: CTRL  +
Verkleinen: toetscombinatie: CTRL  -
  
  Apple computer
  
 Vergroten: toetscombinatie: APPLEtoets  +
 Verkleinen: toetscombinatie: APPLEtoets  -